Hvem er jeg

Profil

​Advokatfirmaet Schouby og Frøberg blev etableret i 1996 idet advokat Frøberg blev optaget som kompagnon i advokat Schoubys virksomhed.


Advokat Frøberg overtog i 2008 firmaet som eneindehaver og firmaet videreføres som Advokatfirmaet Frøberg.

Firmaet har adresse på Nørreport 26 i Aarhus.

Advokatfirmaet yder primært rådgivning inden for private områder, med hovedvægt på strafferet.

Jeg sætter altid klienten i centrum og tilstræber altid at yde en hurtig, effektiv og kvalitetsbevidst rådgivning med det formål at sikre klienten et optimalt resultat.

Firmaet har klientbankkonti i Spar Nord Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

I henhold til vedtægterne for Advokatsamfundet §59a skal oplyses:

​Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og som følge heraf medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær der er opkrævet af advokatfirmaet Frøberg, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Firmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringsselskabet kan kontaktes her:

Tryg

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup 

Har du brug for hjælp?

Skriv til mig via formularen herunder, og jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

​Du er også velkommen til at kontakte mig via punktet kontakt

​Advokatfirmaet Frøberg

Nørreport 26

8000 Århus C

CVR-nummer: 31809290

Se cookie– og privatlivspolitik

Kort om mig

Antaget af Justitsministeriet i 2004 som beneficeret advokat, d.v.s. som offentlig forsvarer og til at føre sager for parter, der har fri proces.

Var medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater fra 2010 til 2020.

Antaget som censor ved advokateksamen.

Ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet 2019 og 2020.

2021 ©​ Advokatfirmaet Frøberg. Alle rettigheder forbeholdes.